11. TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI (Krl)

Karula

Lõõdsu’ tuli tarrõ

TALUTÜTÄR´, TUVIKÕNI, kadri,
kirjupihta peenikõni,
tulõ’ üles vuutõ’õlt,
puhu’ tulda tuhkhavvast,
lõõdsu’ lõhna põrmandult.
Võta’ pirdu peldiste,
pöörä’ pirdu peldiste,
haara’ haku ahust.
Ku ei olõ’ haku ahun,
sõs võta’ pindu parrõ küllest,
ku ei olõ’ pindu parrõ küllen,
võta’ laest lastukõni,
ku ei olõ laen lastukõist,
tuu’ laudast lambahainu,
ku ei olõ’ laudan lambahainu,
kaksa’ hainu karhupersest!
Tuli piät tuan olõma!

(kahruperse – laiapealne, kus hoiti talveheinu)

Viis: RKM II 307, 365/6 (3) < Karula khk – Ingrid Rüütel < Hilda Reiles (sünd 1914) (1973).
Tekst: EÜS VI 222 (8) < Karula khk ja v, Väheru m – A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi < Kriste Hiiop, 55 a, Ann Ilves, 54 a, Ann Jauhka, 39 a, Triina Leer, 70 a (1909).

Sildid ,
Postitatud Süküs