14. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Urv)

Urvastõ

Kadripäeva õhtu laul

KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadri,
Kadri küüdse’ külmetäse’,
Kadri varba’ valutasõ’.

Mii’ tulli pikkä pirdu müüdä,
mii’ tulli lak´a lauda müüdä.

Perenainõ, naisõkõnõ,
aja’ tii iks aida poolõ,
keerä’ tii keldre poolõ,
Ei mi taha’ lehmäliha,
pull´ oll´ lehmä nuhutanu’,
ei mi taha’ lambaliha,
oinas lammast kepsutanu’,
ei mi taha’ tsialiha,
pahru immist köögutanu’,
ei mi taha’ kitsõliha,
sikk oll´ kitsõ ptrutatanu’.

Mii’ taha puhast pardsiliha,
aidalaen om haniliha.

Kadri’ tahtva’ tallõkõisi,
tahtva’ tallõ villakõisi.

Viis ja tekst: RKM II 65, 450/1 (137) < Urvaste khk ja v, Kuldre k (Antsla raj, Urvaste k/n) – S. Porosson, A. Garšnek < Elli Kender, 76 a (1957). Lauldud.

Sildid ,
Postitatud Süküs