8. LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANTE (Hrg)

Hargla

Märte laul

LASKÕ’ SISSE MÄRTE SANT´E, märti,
Märdi’ omma’ siia’ tulnu’,
Märdi küüdse’ külmetäse’,
Märdi varba’ valutõsõ’.

Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’,
läbi suu supa-sapa,
läbi ruu ripa-rapa.

Tulõ’ üles, peremiis´,
aja’ tii aida poolõ,
tii’ tii keldri poolõ,
aidast anna’ haniliha,
keldrest tuu’ kitsõliha.
Ei ma taha’ lehmäliha:
pull´ oll´ lehmä nuhutanu’
ei ma taha’ kanaliha,
kikas oll´ kanna kukistanu’,
kits oll´ iks kepsi löönü’.

Perenaanõ, naasõkõnõ,
panõ’ õks tuli lambilõ,
tii’ iks tii lauda poolõ,
kae’, kas om laudan lambakõisi,
kas om sulun s´uksukõisi.

Viis: ERA III 3, 163 (162) < Hargla khk, Mõniste v – E.Oja < Mari Kuus 70 a 1930 F 281c
Tekst: EVR IX 21/2 – Hargla khk, Mõniste v – P. Voolaine < Hipp Mõtus (1921) & E 73081 (1) < Hargla khk, Mõniste v – A. Ploomipuu (Valga Poegl. Gümn. IV kl õpilane) < Andri Karp.

Sildid ,
Postitatud Süküs