3. LASKÕ’ SISSE KADÕRNA (Rg)

Rõugõ

Kadõrnaõdagu laul

1 Sissepallõminõ

Kadriku, kõdriku!
LASKÕ’ SISSE KADÕRNA, kadriku, kõdriku!
Kadri’ tulli’ kavvõdasta,
läbi korgõ kuusistigu,
läbi pikä pedästigu.
Kurku õks lätsi’ kuusõnõgla’,
kaala pillu’ pedäjänõgla’.

Kadri tullimi’ kavvõdasta,
läbi suu, läbi likõ,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina,
läbi oiu osjadõsta,
sõki üle sõiramäe,
jalgsi üle jahumäe.
Sõrg jäi kinni’ sõiramäkke,
jalg jäi kinni’ jahumäkke.

2 Pikk tii

KADRIL OLL´E OHTO PALL´O, katri,
Kadril oll´e kaiho pall´o,
viisi vika, kuusi kurja,
säidse hätä siiä’ saiõhn,
katõsa kavvõst tullõhna,
ütsäs ülipümme üü,
kümnes: küüdse’ külmehtäse’.
Kastõhn hämmi kaali nulga,
halusahe hammõjaku,
läbi suu siiä’ saiõhn,
läbi tuisu siiä’ tullõhn.

Tähe’ lätsi’ iihn tänitehn,
kuu tull´ takahn kumardõhn,
selle küüdse’ külmehtäse’
selle varba’ valutasõ’!

Konnõs oja’ ollut juuskva’,
põllupindre’ piiretüstä.
konnõs kurõ’ kulda söövä’,
hani’ hal´ast hõbõhõta,
konnõs parmu’ pangisuuru’,
kihulasõ’ kitsõsuuru’,
konnõs kapsta’ kuusõkorgu’
varbõlasõ’ vasigõsuuru’.

3 Tarõn

PERREMIIS´, PEREMEHEKE, kadrina, kadrina,
perrenaan´õ naas´õkõnõ,
perrepoiga peenükene,
perretütär´ peenembäkene!
Kadri’ tahtva’ kargõlõda’
tahtva’ tulla’ tandsimahe.

Tulli mi siiä’ talolõ,
ai siiä’ alõvahe,
siin umma’ kulla’ kua pääl,
hõpõristi’ riida pääl,
vasidsõ’ umma’ värehtivarva’
hõbõhõdsõ aiavitsa’.
Siin umma’ pingi’ piimäl mõstu’,
saan´a’ seebil soomidu’,
luidsa’ nigu luigakõsõ’,
paaluits ku pardsikõnõ,
pangi’ paistva’ nigu päiv.

Viis 1: EÜS VII 10 (137) < Rõuge khk – J. Gutves 1910
Viis 2: RKM III 3, 129 (183) < Rõuge khk, Nursi v, Järepalu k (Võru raj) – I. L. Leesmaa < Helmi Lehiste, 46 a (1956).
Viis 3: RKM III 3, 125 (164) < Rõuge khk, Varstu al (Antsla raj) – I. L. Leesmaa < Liisa Tamm, 70 a (1956).
Tekst: EÜS VII 9/10 (2) < Rõuge khk, Haanist – J. Gutves (1910).

Sildid ,
Postitatud Süküs