29. KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’ (Vst)

Vahtsõliina

Mardiõhtu laulud

1

KAS UM MÄRDIL LUBA LAULDA’, märti, santi?
Laskõ’ sisse märdisanti,
märdi’ umma’ kavvõst tulnu’,
märdil küüdse’ külmehtäse’,
märdil varba’ valutasõ’.
Märdi’ tulli’ kaugõlt maalta,
läbi suu sumba-samba,
läbi vii vissa-vassa,
läbi mua muts´ka-mats´ka,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.
Pilliruug seo pisti silmä,
kastõhain seo lõigas´ kaala.

Märdi’ tulli’ toolta maalta,
kos olli’ puidsõ’ pulli sarvõ’,
hõbõhõdsõ’ õhva sarvõ’,
vasidsõ’ olli’ vasiga sarvõ’.

2

PERREMIIS´ JA PERNAINÕ, märti, santi,
laskõ’ sisse märdisandi’.
Võta’ üles tulõkõnõ,
võta’ hüdsi tuhkhavvast,
võta’ pirdu parrõ päält,
lüü’ iks lastu lae külest,
lüü’ iks pirdu pingi külest.

3

PERREMIIS´ JA PERNAINÕ,
lasku-i’ sandil lajalt laulda’,
pikki sõnnu pillutada’.
Võta’ matt´ (s.t jahumatt), saada’ sant´,
mardõl ummõ pall´o poigõ,
poel laja’ pudrumao’.

Anna’ lihha lipsukõnõ,
rasva anna’ raasakõnõ,
musta origu mulguliha.
Siin um täämbä härgä tapõt,
härä hand um aia päällä,
härä sarvõ’ saina pääl.

Viis 1: RKM III 3, 112 (100 ) < Vastseliina khk ja v, Preeksa k – I. L. Leesmaa < Anna Sonk, 70 a (1956).
Viis 2: RKM III 3, 102 (49) ) < Vastseliina khk ja v, Pulli k – I. L. Leesmaa < Olga Grünthal, 77 a (1956).
Viis 3: RKM III 3, 95 (17) < Vastseliina khk ja v, Tsäpsi k, Posti t – I. L. Leesmaa < Elle Neiman, 43 a (1956).
Tekst: H II 71, 281/3 < Vastseliina khk – J. Jakobson (1903).

Sildid ,
Postitatud Süküs