1. MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA (Rp)

Räpinä

1. Kaiblõmine

1.

MÄRDI’ TULNU’ KAVVÕLT MAALTA, märti, santi,
läbi suu ja läbi ligõda,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaan´a;
kastõhain iks lõõgas´ kaala.
Märdi küüdse’ külmetäse’,
märdi varba’ valutasõ’.
Märdi’ tulnu’ kavvõlt maalta,
kos neo’ kurõ’ kulda söövä’,
hani’ hal´ast hõpõt söövä’,
kos om veri vete pääl,
puna puiõ ossõ pääl.

2.Sissepallõmine

LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEIST, märti, santi!
Märdi küüdse’ külmetäse’,
märdi varba’ valutasõ’!
Märdi’ tulnu’ kavvõlt maalta.
Et sa, Liise, tõsta’ linki,
et sa, Annõ, ava’ ussi!
Kui ei Liise tõsta’ linki,
kui ei Annõ ava’ ussi,
sis ma ussõ põõnost põrota,
saada maha’ sagarist!
Mul oma’ üteh ussõsepä’
siäh oma’ sagarasepä’.
Tii’ ussõ’ uibotsõ’,
sagara’ saaritsõ’.

Märt lastas sisse.

3.Käsk´mine

2.

VÕTKÕ’ TULI TUPPA, märti, märti,
valu vanna huunõhe!
Kui olõ-i pirdu parsilta,
võtkõ’ ruugu rästäst;
kui olõ-i põhku põrmandulta,
võta’ pindu pingi külest!
Peretütär siidisukka!
Et sa kepsi’ kelderihe,
Et sa kapsi’ kambõrihe,
tuu’ kintso kelderist,
tuu’ saaso saina päält,
tükükene Türgi lihha,
palakõnõ Paadi lihha,
tsipakõnõ tsialihha!
Massõtassõ märdi vaiv.

4.Tennämine

OLÕ’ TERVEH, PERENAAN´E, märti, märti,
kiä massi märdi vaiva,
jalakondsa kopsimisõ,
jalatalla tandsimisõ!
Sulutäüs sul suuri tsiko,
põhutäüs sul põrsit,
laadatäüs sul lambid,
viiskümmend viunõnna,
kuuskümmend sarvilista,
kuuskümmend kombajalga,
sada sarvikut,
tuhat tutupääkeist!

5.Jumalagajätmine

JUMALAGA, PARRÕ’, märti, märti,
jumalaga latsõ’,
jumalaga taadikõnõ,
jumalaga eidekene!

Viis 1: EÜS I 193 (7) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul (1904).
Viis 2: ERA III 6, 207 (58) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k – K. Leichter < laulsid kaks inimest koos (1931).
Tekst(id): H III 31, 273/6 (1-5) < Räpina khk – Vold. Songi (1905).

Sildid ,
Postitatud Süküs