19. MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ

Sissepalumisel

MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, märdi-santi,
läbi suu ja läbi raba,
läbi pikä pilliruu,
läbi paksu kastõaina,
läbi suurõ vesiniidü.
Pilliruug seo pisti silmä,
kastõain seo lõigas´ kaala.
Tsuug jäi suu pääle,
viis jäi vii pääle,
ärä’ hämssi hää jala,
ärä’ kussi kura jala.

Laskõ’ sisse Märdikeisi,
Märdi küüdse’ külmetese’,
Märdi varba’ valutõsõ’,
Märt es tulõ’ söögi peräst,
Märt es tulõ’ joogi peräst,
Märt tull´ kar´aõnnõ peräst.

Viis: RKM II 65, 270 (19) Urvaste khk, Vana-Antsla v, Kaika k – S. Porosson, A. Garšnek < Marie Tuul, 67 a (1957).
Tekst: EÜS VII 1269 (76) < Urvaste khk, V-Antsla v, Jõepera k – R. Tamm, M. Pehka < Liisa Kask, 51 a (1910) & E 64766/7 (17) < Urvaste khk, Antsla – H. Toom (1930).

Sildid ,
Postitatud Süküs