18. PEREMIIS´, PEREMEHEKENE (Urv)

Urvastõ

Taren laulminõ

PEREMIIS´, PEREMEHEKENE, märti, santi (või: märti, märti,)
perenainõ, perenaisõkõnõ,
perepoissi saabasjalga,
pereneitsi kuldakängä –
tulgõ’ üles uutõ’õst,
võta’ pirdu parsilta,
puhksa’ tuli tuhkavvasta!

Võta’ võti vaja päältä,
astu’ vällä’ aidatiile,
kiigu’ kelleri lävele,
lõika’ liha, lõika leibä.

Kae’, kos hoiõt Märdi osa!
Märdi osa orrõ pääl,
kirju kinki keedeti,
märdi ossa hoiõti.

Viis: ERA III 7, 58 (33) < Rõuge khk, Tsooru v, Tsooru m – H. Tampere < Mari Taal, 80 a (< Urvaste khk, Vaabina v).
Tekst: E 18541 (12) < Urvaste khk, Restu v, Visela küla – Andres Müllerson (1895).

Sildid ,
Postitatud Süküs