12. LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI (Krl)

Karula

Märdisantõ laul

1.

LASKÕ’ SISSE MÄRDIKEISI, märte (või: märti)!
Mii’ olõ kavvõst tulnu’,
läbi suu sopa-sapa,
läbi ruu ropa-rapa,
läbi vii vipa-vapa;
läbi laja laanõmõtsa,
läbi pikä pilliruu.
Pilliruugu pisti silmä,
jaelehti lõiksi jala.

Kuulõ’, kulla peremiisi,
kuulõ’, kulla perenaanõ,
laskõ’ sisse märdikese’!

2.

KUULÕ, KULLA PEREMIISI, märti, santi,
kuulõ’, kulla perenaanõ:
är’ sa angu’ lehmäliha,
pull´ om lehmä nuhutanu’!
är’ sa angu’ lambaliha,
oinas om lambal otsan käünü’!
Anna’ (meile) origu otsaesist!

Kuulõ’, kulla peremiisi,
mine’ sa alla talli manu’ –
hobu tekk´ tille täkukõsõ.
Kuulõ’, kuulõ’, perenaanõ,
mine’ sa alla lauda manu’ –
lehm tõi sullõ vasiga,
ut´e tille tallõkõsõ!

Viis 1: EÜS IX 1283 (38) < Karula khk, V-Antsla v – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Mari Sarik, 55 a (1912/13).
Viis 2: EÜS VI 195 (4) < Karula khk – A. Kiiss (1909).
Tekst: H II 36, 100/2 (111) < Urvaste, Karula, Vana-Antsla – Gustav Seen < Maali Ludsa, 6 a (1893).

Sildid ,
Postitatud Süküs