13. LASKÕ SISSE MÄRDISANDI’ (Krl)

Karula

Ussõ taadõ

LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, märti,
märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.
Pilliruug neil silmä pist´,
jahileht´ neil jala lõigas´,
kastõhain neil kaala lõigas´.

Laskõ’ sisse märdisandi’,
märte küüdse’ külmetävä’,
laskõ’ sisse märdisandi’,
märte varva’ valutava’!

Märt ei taha’ tsialiha,
märt taht lahja lambaliha.

Täämbä om siin härgä tapõt,
härjä hand om aia pääl,
härjä sarvõ’ saina pääl.

Õnnistamine

VISKA SISSE VILLÄÕNNÕ,
jummal´ peremiist õnnistagu’,
piiripennärt pikendägu’!

Sulutäüs suuri tsiku,
põhutäüs põrsiid
ja laudatäüs lambiid.

Viis: RKM II 307, 365/6 (3) < Karula khk – Ingrid Rüütel < Hilda Reiles (sünd 1914) (1973).
Tekst: EÜS VI 222 (8) < Karula khk ja v, Väheru m – A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi < Kriste Hiiop, 55 a [< Sangaste khk, Ann Ilves, 54 a < Sangaste, Ann Jauhka, 39 a < Karula khk ja v, Väheru m, Triina Leer, 70 a < Karula khk ja v, Väheru m. < V-Antsla v (1909).]

Sildid ,
Postitatud Süküs