5. LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’ (Rg)

Rõugõ

Katrisantõ laul

1

LASKÕ’ SISSE KATRISANDI’, katri,
Katri küüdse’ külmetäse’.
Katri’ omma’ kavvõst tullu’,
läbi pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.
Pilliruug seo pisti silmä,
kastõhain seo lõigas´ kaala.

Ega’ mi katri’ siist ei olõ’,
mii’ olõ tullu’ taivast.
Lumi riksõ loogakirä,
sadu riksõ saanikirä.

Tulõ’ üles, perretütär´,
perretütär´ kuldakirjä,
pikil hiussil pääsükene.

Sant´ ei taha’ tsialiha,
sant´ taht puhast pulliliha.
Sant´ ei taha’ lambaliha,
oinas lammast nuhutanu’.
Sant´ ei taha’ kitsõliha,
sikk oll´ kitsõ tututanu.
Sant´ ei taha’ kanaliha,
kikas kana tutsutanu’.

2 Õnnistaminõ

SAAGU’ SULLÕ HÜVVÄ AASTAT, katri,
saagu’ salvõ’ saia täüs,
tuhat tutupääkeist,
laudatäüs lambiid,
sulutäüs suuri tsiku!

Viisid: ERA III 3, 55 (47) & ERA III 3, 51 (43) < Rõuge khk, Viitina v, Alamõõlu t – E. Oja < Elfriede Raat, 28 a (1930).
Tekst: ERA II 26, 63/5 (7) & ERA II 26, 65 (8) < Rõuge, Viitina v, Alamõõlu t – Herbert Tampere < Elfriede Raat, 28 a (1930)

Sildid ,
Postitatud Süküs