24. PEREMIIS´, PEREESÄKENE (Vst)

Vahtsõliina

Kadrilaulud. Tarõn laulda’

PEREMIIS´, PEREESÄKENE, kadrikuu, kadrikuu,
võta’ sa iks võti vaja päält!
Et sa kepsi’ kelderehe,
et sa astu’ aida poolõ,
säält tuu’ meile andõkõista,
tsialiha lipsukõista,
lambarasva raasakõista,
keedä’ sa iks meile Kiudu liha,
valgõ härä Valli liha!
Tuu’ sa iks Päidso pääpuul´,
heidä’ meile iks hernesidä,
heidä’ meile linusida,
viä’ meile villusida!

Sis mi iks karga kadriku!

2

Tennämine

SAAGU’ IKS SULLÕ SADA LAMMAST, kadrikoo, kadrikoo,
tuhat tutupääkeist,
salvõ’ tands´ku’ taivahe,
villu jaloh videlemä!

Kohe sa meile havva võti’,
sinnä’ sullõ mägi tulgu’,
saagu’ sullõ saavõrra,
tulgu’ sullõ tuhatvõrra!

Viis 1: RKM III 3, 113 (101) < Vastseliina khk ja v, Preeksa k – I. L. Leesmaa < Anna Sokk, 70 a (1956).
Viis 2: ERA III 7, 51 (14) < Vastseliina khk, Loosi v – Herbert Tampere < Šarlote Turvas, 51 a (1932).
Tekst: H III 11, 842/43 (1,2,3) < Vastseliina khk ja v, Tallikese k – Mihel Sikk (1890).

Sildid ,
Postitatud Süküs