21. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’ (Urv)

Urvastõ

Märdilaulu’

1.

LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’, märti, santi,
sisse, sisse, siidilidse’,
maani’ massakarvalidse’.
Ega Märdi’ maalt ei olõ’,
Märdi’ omma’ taiva’õsta.

Kas om luba tuppa tulla’,
vai toolilõ toeda’,
vai tarõna tandsida’?

Hüpäke’, poja’, karakõ’, poja’!
Peremiis´ and suurõ tükü,
siin om iilä’ härgä tapõt,
suuri sarvi saina pääl,
koivi kua nulga pääl.

2.

PEREMIIS, PEREMEHEKENE, märti,
perenainõ, naisõkõnõ,
võta’ võti vaja otsast,
tii’ tii tiigi poolõ,
aja’ tii aida poolõ,
tuu’ lihalipsukõista,
lõika’ rasvaraasakõista!

Märt viskas sisse villäõnnõ,
kaldas sisse kar´aõnnõ,
tallitäüs t´akukõisi,
sulutäüs suuri tsiku,
põhutäüs põrsit,
laudatäüs lambit!

Viis 1: EÜS VII 891 (72) < Urvaste khk, Urvaste v – M. Pehka < Marie Villemson, 65 a (1910).
Viis 2: RKM II 65, 459 (142) < Urvaste khk, Vana-Antsla v < Kõrgepalu – S. Porosson, A. Garšnek < Charlotte Tammemägi, 75 a (1957).
Tekst: H II 36, 311/2 (515) < Urvaste, Uue-Antsla – Gustav Seen < Prits Prissa, 54 a (1893).

Sildid ,
Postitatud Süküs