1. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Rp)

Räpinä

Kadripäävä laul

1

Sissetulõk

TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadrikuu, kadrikuu,
tulõ’, Annõ, ava’ ussõ!
Toogõ’ ti jo tuli tuppa,
valu vanna huunõhe!
Kui ei olõ’ pirdu parsil,
lüü’ kilsta pingi külest,
võta’ ruugu rästäst!

Teretämine

OLGÕ’ TERVE’ PEREESÄ, kadriku, kadriku,
pereesä, pereimä,
kes lask´ kadri lämmähe,
pisokõsõs piistelemä!
Kadri tulli toolta maalta,
kos olli’ puitsõ’ pullisarvõ’,
hõbõ’õdsõ’ õhvasarvõ’.
Sinnä’ hämssi hää jala,
sinnä’ kasti kaalinulga,
kos nii’ kurõ’ söönü’ kulda,
kurõ’ kulda, kana’ karda,
hani’ hal´ast hõbõhõt.

Andõ pallõmine

KUULÕ’, KULLA PEREESÄ, kadriku, kadriku!
Et sa massa’ Kadri vaiva,
massa’ Kadri kargamine,
jalatalla tandsimine,
kadri kondsa kopsimine!
Kuulõ’, kulla pereesä!
Et sa võta’ võti vajast,
astu’ alla aida mano,
et sa otsi’ uakõisi,
helistelle’ hernekeisi,
tuu’ säält tükkü Türgü lihha,
palakõsõ Paadi lihha,
vana Kir´o kindsulihha,
vana Pätsü päälihha,
vana Küti külelihha!
Kadri ei taha’ kanalihha,
ei ka laiha lambalihha;
kadri taht selget tsialihha,
väikeist värskit vorstikõist,
mõnda kuldakopikat.

2

Tennämine ja soovi’

OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadrikuu, kadrikuu,
kiä mass´ iks Kadri vaiva,
mass´e Kadri kargamise,
jalatalla tandsimise,
kadri kondsa kopsimise!
Miä soovi pereesäl?
kümme künnüruunakõist,
ütessä üliilosat.
Miä soovi pereemäl?
Kümme lehmä nüssikullõ
ütessä üliilosat.
Miä soovi perepojal?
Kümme täkku lahtõrihe,
ütessä üliilosat.
Miä soovi peretütrel?
Laadatävve lambit,
kenä oon´as keske’elle;
kenä oon´as, keeru’ sarvõ’,
puut saa villo puusa päält,
sada nakla sarvi vaihõlt,
kümme nakla küle päält,
tuhat nakla tur´a päält.
Kos´a’ tulgu’, tõsõ’ mingu’,
sada saani lävel saisku’!

Peretütar:

Ei lää’ toolõ, ei lää’ taalõ!
Must saa Riia raadiprovva,
Võro võtindõ pidäjä,
Tarto tapo kinnitäjä!

Viis 1: EÜS IX 1352 (320) < Räpina khk, Kure k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Liisa Soeson, 71 a (1912/13).
Viis 2: EÜS IX 1336 (247) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevako k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Lotti Terepson, 30 a (1912/13).
Tekst: EÜS IX 1503/6 (94) < Räpina khk, Kure k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm – Liisa Soeson (1912).

Sildid ,
Postitatud Süküs