Blogi arhiiv

10. TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE (Hrg) (Kuri kubjas)

Harglõ Palve sakstele TERE’ NU’, HERSTU HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ!Tulõ’ nu’ ussõ tooli pääle,saista’ saali veere pääle.Kae’ maha’, katsu’ maha’,kuis meid vaesiid vaivatõs.Meil om vaesiil vaivaelu,kotikandjal kuri elu.Kurat´ om pantu kubijas,varas valla valitsõjas.Sõlõ’ meil rinnast riisutasõ’,helme’ kaalast kakutasõ’. Viis ja tekst: EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. IMÄKENE, ELLEKENE (Hrg)

Harglõ Ema õpetab tütart IMÄKENE, ELLEKENE/NÄIUKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,et sa kuulõ’, mia mi kuugu,miilde panõ’, mia mi pajadõ.Tulõ’ iks üles hommukult,varha enne valgõ’õt,sis õks liigudõ’ leeväimmä,soritsõ’ soolaessä.Tii’ õks tii tiigi viirde,jäle’ aja’ järve viirde.Kutsu’ ette esä elle,või (hõikus) kallis kasvataja. Tii’ õksContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. KASUTAMATA VIISID (Hrg, Urv)

1 EÜS I 797 (72) < Hargla khk, Taheva v – J. Aavik < Leenu Kond,  64 a (1904) 2 EÜS VII 89 (73) < Urvaste khk – M. Pehka < Marie Villemson, 65 a (1910) 3 EÜS IX 1291Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

9. LASÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Hrg)

Hargla Märdi laul LASÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märte, sante,Märdi’ om ju kavvõlt tullu’,läbi suu, läbi saarõ,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.pilliruug sõrmõ pist´,kastõhain sõrmõ tsusas´. Laskõ’ sisse märdisantõ,Märdil küüdse’ külmäse’,jalavarba’ valutasõ’.Perenaisõ’ paksukõsõ’,toogõ’ siiä’ märdi vorsti’,kandkõ’ siiä’ kakukõsõ’- Märdi sajatus, kui midagi eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’ (Hrg) (hobune murtud)

Harglõ Hopõn murt * KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’!Teie tuldõ toomistuhe,peesistüse pedäjüste.Jäti Kirju kingu pääle,Must’ukõsõ mulla pääle,Hiirukõsõ hitskmõ pääle.Tulli susi soomikust,lag’akäppä laanikust.Võtt’ iks Kirju kingu pääle,Must’ukõsõ mulla pääle,Hiirukõsõ hitskmõ päält.Lätsi kodo ikkõn!“Mis sa ikõt, poiga rott?Mul om tallin tasatsõppi,ligi laudan lihatsõppi.Suitsõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

1. LÄÄ’KS MII’ L’UUGÕLÕMA (Hrg)

Hargla Livvulaul LÄÄ’KS MII’, MIHE’, L’UUGÕLÕMA,oll´ulõõ, hõll´ulõõ,l’uugõlõma, laugõlõma!Nii pikäs mii’ lina’,kui sii riitiikene!Kiä ei tulõ’ l’uugõlõma,l’uugõlõma, laugõlõma,tuul lina’ lemmikeis,paiupudsus pakalõis –meil lina’ miiste piius,miiste piius, naistõ valgõs! Viis: ERA III 7, 141 (20) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi kContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´