14. KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’ (Hrg) (hobune murtud)

Harglõ

Hopõn murt

*

KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’!
Teie tuldõ toomistuhe,
peesistüse pedäjüste.
Jäti Kirju kingu pääle,
Must’ukõsõ mulla pääle,
Hiirukõsõ hitskmõ pääle.
Tulli susi soomikust,
lag’akäppä laanikust.
Võtt’ iks Kirju kingu pääle,
Must’ukõsõ mulla pääle,
Hiirukõsõ hitskmõ päält.
Lätsi kodo ikkõn!
“Mis sa ikõt, poiga rott?
Mul om tallin tasatsõppi,
ligi laudan lihatsõppi.
Suitsõ’ suuhõ rossitusõ’,
päitse’ pähä’ päävätüse’!”

Tekst: H II 32, 46/7 (38) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq