Blogi arhiiv

6. LIUGÕ, LAUGÕ, LINA’ PIKÄ’! (Vst, Rp)

Vahtsõliina/Räpinä Vastlapäävä laul Ku vastlapäävä lummõ satas, saavat pall’o vaklo. Livvõldas ja lauldas: Liugõ, laugõ!LIUGÕ LINA’ PIKÄ’!Mii’ lina’ lin’ke piiu’,valla lina’ vassa piiu’,külä lina’ küündre piiu’;villa’ vakka vannusõ’. Viis: Erv 370 (2373) < Vastseliina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Tekst:Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula Lina’ pikäs! Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’: Liuglõõ, lauglõõ!Liuglõ’ lina’ pikäs!Saa ma sisse istumaie,liuglõõ, lauglõõ,mäest alla laskõmaie,liuglõõ, lauglõõ,liuglõ lina’ pikäs. Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula Livvulaskmisõst 1. 2. Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu: Liuglõ, lauglõ!VEEGE’ REGI MÄELE,liuglõ, lauglõ,saatkõ’ saan kalda’alõ,liuglõ, lauglõ.Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

3. LIUGÕLÕ’ LAUGÕLÕ’! (Urv)

Urvastõ Lina Liugõlõ’, laugõlõ’!KUI EI PÜSÜ’ PÖÖRÜSSIS,püüdke’ hüü pöörüssis,raigapaar rahkõs.Liugõlõ’ laugõlõ’!Nii pikäs mii’ lina’,nigu riitiikene.Liugõlõ’, laugõlõ’!Mii’ lina’ lõhiniidses,Lõhiniidses, lajas lehes.Liugõlõ’, laugõlõ’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsas,praoski lina’ paiupudsus! Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

2. LIULGÕMI, LAULGÕMI (Urv)

Urvastõ Liugõlõmisõ laul LIULGÕMI, LAULGÕMI,liulgõmi lina’ pikä’,laulgõmi kiu’ laja’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsus!Mii’ lina’ lõhinitsis,lõhinitsis, kandlõkeelis! Viis ja tekst: EÜS VII, 875 (13) & EÜS VII, 1284/5 (89) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja t – M. Pehka, R. TammContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

1. LÄÄ’KS MII’ L’UUGÕLÕMA (Hrg)

Hargla Livvulaul LÄÄ’KS MII’, MIHE’, L’UUGÕLÕMA,oll´ulõõ, hõll´ulõõ,l’uugõlõma, laugõlõma!Nii pikäs mii’ lina’,kui sii riitiikene!Kiä ei tulõ’ l’uugõlõma,l’uugõlõma, laugõlõma,tuul lina’ lemmikeis,paiupudsus pakalõis –meil lina’ miiste piius,miiste piius, naistõ valgõs! Viis: ERA III 7, 141 (20) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi kContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

_V a s t l a l a u l u’_

Postitatud Talv´

___________________________

Postitatud Talv´