5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula

Lina’ pikäs!

Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’:

Liuglõõ, lauglõõ!
Liuglõ’ lina’ pikäs!
Saa ma sisse istumaie,
liuglõõ, lauglõõ,
mäest alla laskõmaie,
liuglõõ, lauglõõ,
liuglõ lina’ pikäs.

Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’ tulli’.

Jõulu aol oll’ pääliuglõminõ. Edespidi, võidsõ kah livvõlda’. Jõulu aol olle tuu algus. Tetti vahel peris külläsõitõ, et linna pikäs livvõldõ’: kaimi’, et jõuluaig, tullimi küllä, et linna pikas livvõlda’.

Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< Haanja) – S. Porosson, A. Garšnek < Kadri Prääts (sünd 1873) (1957).
Tekst: ERA II 284, 624/5 (598) < Sangaste khk ja v < Karula khk (Karula khk, Sangaste v, Korijärve k, Viidakoja t – seal elasid Karolinid. – Evar Saare märkus) – Liis Pedajas < Viimi Karolin (sünd 1892) (1940).

Sildid , ,
Postitatud Talv´