1. LÄÄ’KS MII’ L’UUGÕLÕMA (Hrg)

Hargla

Livvulaul

LÄÄ’KS MII’, MIHE’, L’UUGÕLÕMA,
oll´ulõõ, hõll´ulõõ,
l’uugõlõma, laugõlõma!
Nii pikäs mii’ lina’,
kui sii riitiikene!
Kiä ei tulõ’ l’uugõlõma,
l’uugõlõma, laugõlõma,
tuul lina’ lemmikeis,
paiupudsus pakalõis –
meil lina’ miiste piius,
miiste piius, naistõ valgõs!

Viis: ERA III 7, 141 (20) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – H. Tampere < Leena Kahr (Karh), 78 a (1935). Fon 444 f.
Tekst: H II 32, 164 (134) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Sildid ,
Postitatud Talv´