10. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula

Imelik maja

LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,
üles keerä kingu otsa.
Kaelõmi’, kullõlõmi’,
kas om illus irremõts
vai om paras palgimõts,
kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,
veli irsi veerütädä’.
Esä tekk’ tarõ teie pääle,
tekk’ teie arrõ pääle.
Sõiti müüdä suuri s’aksa,
küüsütelli, nõvvatõlli:
“Kas no suuri soolaliina?”
“Seo iks sandi sannakõnõ,
talupoja tarõkõnõ.”

Viis ja tekst: EÜS VII 877 (20) & EÜS VII 1045 (97) < Karula khk, Vana-Antsla v, Ähijärve k, Sibula t – M. Pehka, R. Tamm < Mari Leinos, 65 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast