14. TULÕQ OMA KAR´A MANUQ (Krl)

Karula

Kar´a õõtaminõ

Kar´apoiskõisil oll´ sääne laul, ku üts lehm kar´ast puudus oll´:

TULÕQ OMA KAR´A MANUQ,
õlõq-õõ, õlõq-õõ!
Sääl om pall´u puskijida,
mao mahaq laskijida!

Vanaimä Leenu opas´ taad.

Viis: EÜS VI 196 (10) < Karula khk – A. Kiiss (1909).
Tekst: RKM II 225, 299 (7) <Karula khk, Pikkjärve k (Valga raj, Kaagjärve k/n) – E. Tampere <Jaan Aarna, 60 a (1967).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq