13. SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA (Krl)

Karula

Tulõvik tundmalda. Kolm ällü. Uibu

SIIN MI ÄLLÜ SEO KÕRRA,
ädee-ää- kaikah,
Jummal´ tiid, kos tõsõ kõrra,
Kohi meid kua jäänenese,
Mõni viiäs Vennemaalõ,
saadõtõs Saarõmaalõ,
poodõtõs Poolamaalõ.
Mitus ällü iäle?
Kolm ällü iäle,–
edimene esä ällü,
tõnõ ällü velle ällü,
kolmas ällü peiu ällü.
Esä ällü – ää ällü,
velle ällü villõ ällü,
peiu ällü petüsällü,
kaasa ällü kavval´ ällü.
Kes mäelä ällü?
Uibu mäelä ällü.
Mitu ossa uibu’õllõ?
Kolm ossa uibu’õllõ,
igäl ossal ubina’.

Viis: EÜS IX 1301 (107) < Karula khk, Vana-Antsla v – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Leenu Akermann (sünd Vana-Antslas) (1912/13). Fon 14 c.
Tekst: E 73433/4 < Karula khk, Karula v – Meta Tamm, Valga Tütarlaste Gümnaasium < Ann Pulst, 83 a (1931).

Sildid ,
Postitatud Kevväi