18. UIKAMINÕ (Krl)

Karula

Kar´a kodukutsminõ

Ku pernaane uigas´, oll´ sääne uikaminõ, midä lehmäq tiidseq. Sis kar´apoiss´ nakas´ laulma:

“Õlõ, õlõ, õlõ”

ja lehmäq lätsiq õkva kodu.

RKM II 225, 299 (6) < Valga raj, Kaagjärve k/n, Pikkjärve [Karula] – E. Tampere < Jaan Aarna, 60 a (1967).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq