1. KUUS, KUUS, KULLILÕ (Kullimäng) (Krl)

Karula

Kullimäng

*

KUUS, KUUS KULLILÕ,
kuus kulli pojalõ.

Määndse’ kulli silmäkese’?
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

Nigu taivatähekese’.
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

Määndse’ kulli küüdsekese’?
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

Nigu külä ahuluua’.
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

Määne kulli nanakõnõ?
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

Nigu külä kaokoogukõnõ.
Kuus, kuus kullilõ,
kuus kulli pojalõ.

„Peremiis, tere’!“ – ”Jummalnimme.”

”Mis sääl tiit?” – „Hauda kaiba.”

”Mis hauagõ tiit?” – „Poigõ, latsi sisse panda’.”

”Mis na sullõ kurja tei’?” – „Na seivä’ mu ua’ aiast ja erne’ mõtsast.”

”Mis sa aida ette es tii’?” – „Mai tei.“

„Ku korgõ?“ – „Maast taivani.” .

„Kui lagja? ” – „Ku kirvõlaba.” .

”Ku paks?” – „Padi sõgõl.”

”Kost ta sisse sai?” – „Ma jäti üte mulgukõsõ, sinnä’ panni viha ette, vanapoiss oll’ pääle kusnu’ ja kitsõ’ olli är’ süünü’.”

„Kos sa es’ ollit?” – „Sanna laudil magasi, leeväpäts pähütsen, koorõkärn jalutsin ja kärnäne põrss kõtu pääl.”

Tekst: E 68273/4 (7) < Karula khk, Sangaste v, Kodijärve k, Meiga t – Viimi Palvadre (Valga Tüarlaste Gümnaasium) < Karl Palvadre, 79 a (1930?).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga