Blogi arhiiv

7. SUSI OPAS’ UMMA POIGA (Krl)

Karula Susi oppas poiga SUSI OPAS’ UMMA POIGA,ütle’ petero,Kahr kattõ latsõkõist,ütle’ pilato,mine’ üles Jaani mäele,ütle’ petero,kae’ kos kari kallunõssa,ütle’ pilato.Kae’ kos vas’ka’ varjunessa,kae’ kos lamba’ lammõnõssa,kae’ kos kitsõ’ kirgõnõssa. (2 kõrda) Viis ja tekst: EÜS VI 198 (20) & EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

6. KURR-KARR , KOS SA KÄVE’? (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * KURR-KARR, KOS SA KÄVE’?Nurr-närr nurmõn käve.Mis sääl tetti?Liha süüdi.Kas sullõ ka anti?Anti küll üts palakõnõ.Kas sa mu kattõ poiga näit?Näi küll.Konnõs olli’?Pendre all magasi’.A ku sa vahest vällä sei’?Is süü’, is süü’.Riiru, Riiru, ärä’ puttu’ sa minnu,maContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. KORR KARR, KOS SA LÄÄT? (Kan)

Kanepi Kassi laul * KORR KARR, KOS SA LÄÄT?Nurr, narr, nurmõ.Mirr, marr, midä otsma?Hirr, härr, hiiri.Tarr, tärr, tuu’ mullõ kah! Tekst: E 56384 (8) < Kanepi khk, Kõlleste v – Ev. Grünberg < Anna Himalane, 62 a (1925).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

4. AHTER VAHTER VILKIN VIKS (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Järgmädse’ sõna’ loetasõ’ rian saisvidõ latsi pääle, egäleütele üts sõna. Ku kõrd läbi, loetasõ’ vahtsõst kooni’ kõik sõna’ läbi. Kink pääle viimäne sõna trehväs, tuu nakkas tõisi kinni’ püüdmä. Püüdmise man tetäs tälle segämises kasContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. ANGO TANGO TILLA TOO (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Latsõ’ säädvä’ hindä rinda, nii mitu, ku näid om, ütstõõsõ ligi. Juhataja lugõ egäüte pääle käega näüdaten sääntsit sõnno, ekä sõnna rõhutõn: “ANGO TANGO TILLA TOO,tsetter vaavõr viiver vooamm tamm rittes tammviidi viidi hani kammunContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. TRIHVATAAR (Rg)

Rõugõ Mäng, mängu kirjeldus * KON TALON MITU TARRÕ, vai jäl’ sängü’ ja kapitagodsõ’ nii omma’, et latsõ’ taadõ ja ala hinnäst är’ käkmä mahusõ’, sääl mängitäs “trihvatar’i” nii: Kiäki lask sandikivi ehk lõmmukivi pääle põlvikula vai kummalõ maaha, pandContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. KUUS, KUUS, KULLILÕ (Kullimäng) (Krl)

Karula Kullimäng * KUUS, KUUS KULLILÕ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli silmäkese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu taivatähekese’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli küüdsekese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu külä ahuluua’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määne kulli nanakõnõ?Kuus, kuus kullilõ,kuusContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_M i t me s u g u s e d _ m ä n g u d_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA (Krl)

Karula Nakrimäng * TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA,tinatsilõ teibeile,vasitsilõ vaibõilõ. Seo mu sinni seemennakõr,seo mu kirrev keedinakõr.Tohe-i varaski varastõ’,karjalatsõki kakatõ’. ”Peremiis, tere’!” – „Jummalnimme.””Mis sul sääl kasus?” – „Nakri.””Kas mullõ kah saa?” – „Kos sa tuu panni’, mis ma eelä’ andsõ?””Lätsi ojjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. SEO MU SINNIN SEEMENNAKÕR (Kan)

Kanepi Nakrimäng * Seo mängo man istusõ’ tõõsõ’ maan ja üts käü ümbre ja laul. Nakrõkakkaja om vaest kavvõmban, ku laulja är’ lätt, sis tulõ ja võtt üte, kes nakrõs om istutõt, hinele, ja lätt är’. Nüüd tulõ laulja vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_N a e r i m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. LAINA’, LAINA’, LANGUKÕNÕ! (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’, LAINA’ LANGUKÕNÕ!Mis ma laina, langukõnõ?Sul suurõmba suladsõ,ülemeeligu minijä,viidi sõgla’ saanikulõ,vakakõsõ’ vaanikulõ. Tsiga sei sõglaperä,varsakõnõ vakaperä. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ hangust,võta’ tagakambrõst! Tekst: H II 36, 22/3 (24) < Karula (Urvaste) khk, Vana-Antsmõisa v –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ!Mis ma laina langukõnõ?Sul suurõba suladsõ,ülemeeligu minijä,jätke’ sõgla’ saanikullõ,vakakõsõ’ vaanikullõ. Tsiga lahki sõglaperä,varsakõnõ vakaperä,latsõ’ länigu lahki’. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ angust,võta’ peräkambrõst! Tekst: H II 36, 103/4 (115) < Urvaste (või Karula) khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_S õ e l a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA! (Hrg)

Harglõ Paamäng * Tekst: H II 32, 28 (18) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. KOS SA SEO PAA PANNIT? (Krl)

Karula Paamäng (poolik) * Vastatsidõ katõkõisi loimi’: KOS SA SEO PAA PANNIT?Panni paa tulõlõvali vett veeretasa.Karksi esi’ no kaema,pada lahki paugati. Võta’ pada kuast,võta’ aidast,võta’ angust,võta’ peräkambrist! Ait’uma, ait’uma, imäkene,ää paa andija. Anni’ paa paarilidsõ,katõ-kolmõkandilidsõ.Palli ilma puidõ, tõrvatsitõ,ilma üüvlilastõta. EdeotsaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA (Urv)

Urvastõ Paamäng * ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA!Mul tulli’ võõra’ Võnnust,taadõ hõimu Tarvandusta,velle hõimu Villändistä,esä hõimu Helmeʼestä. Mul om muna keedemäde,aniliha audõmadõ,pardsiliha paistõmadõ,herne’ helistämäde,ua’ ulistamadõ,läädsä’ läbi laskõmada. Koes sa panni’ tuu paa,mis ma sullõ iilä’ anni? Panni paa ma tulõlõ,veeri vetteContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_P a j a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. OTSÕ MINA LINNASSIID (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Linnassidõ otsmisõ mäng. Joulumäng * OTSÕ MINA LINNASSIID,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Külä veli, hää veli,anna’ meile linnassiid,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Ma kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu vitsalõ. Juu’ mii’ toobista,maidsa’ mamma pikõrist!Ku juut mii’ toobista,maidsat mamma pikõrist,ku juut, juubnus jäät,ku maidsat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. KÜLÄ VELI, ÄÄ VELI (Krl)

Karula Humalit pallõldas * anna’ mullõ umaliid,umaliid linnassiid,mulle jõulus ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ! Külä sõts, ää sõts,anna’ mullõ umaliid,umaliid, linnassiid,mullõ ommõn ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ. Jahva Jaani linnassiid,sõkuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

__L i n n a s t e__o s t m i n e__

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

__*__

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

6. TERE’, TERE’, LAANÕLELL (Krl) (Lambamäng)

Karula Susi ja lamba’ * Äkki tulõ susi lambakarja ja vii voonakõsõ är’. Lamba’ hirmuga juuskva’ umma kodo, perän tulõva’ jäl’ mõtsa süüma, kost susi nää’ jäl’ är’ vii, ku viimäte kar’us tulõ, löüd – lamba’ kaonu’! Nakkas sis otsma,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. TOKUT, TOKUT ONNI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * TOKUT, TOKUT ONNI,vana nani vanni. Mina oia memme uttõ,kaidsa taadi suurt karja. Pandsõt pää kepi pääle, lasksõt – kukku, kukku, kukku – kolm kõrda. Magasit ja kuugõt. Tollõ ao sihen vei susi lamba’ ärä’. Sis eräsit üles,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

4. MINA OIA MEMME UTTI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * MINA OIA MEMME UTTI,kaidsa taadi suurta karja. Mina tahtsõ magada,panni pää põhku,tulõtukk pää ala. Tulli suusta suuri unti,laanõ alta lambakarja. Kisk’ ärä’ kirju ärjä,murd’ är’ must’ukõsõ. Niikavva susi vei lamba är’. Inemise’ istõva’ põrmandu pääl. Pini jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. MINA HOIÕ MEMME UTT’U (Rg) (Lambamäng)

Rõugõ Lambakar’a   hoitminõ * Mängi’ saava’ neli vai kuus last. Üts om kar’us, tõõnõ pini, kolmas susi, nelläs voonakõnõ, viies tsilikene, kuuõs utikõnõ. Latsõ’ istusõ’ ritta maaha vai saisva’ ütehn mühühn kuuhn. Kar’us käü piniga ümbre kar’a, kepp käehn jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. POMP-POMP, POORI-LOORI (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamäng * POMP-POMP, POORI-LOORI,tii’ ümber teibäs, saibas,rao’ ümbre rauda-aida,ega susi sisse ei saa’,ega kahru kargama,ega varas vargilõ –peni, kae’ sa perrä,ma lähä kodu pehme pätsi perrä. Seo mängo man omma’ tõõsõ’ kõik lamba’ ja istusõ’ ümbretsõõri maan, kiä pinisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamängu laul * TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ,võta’ ärä’ äiä lammas,äiä lammas, ämmä lammas! Mina kaidsa memme karja,mina oia memme uttõ.Memm tiip mullõ uvvõ kuvvõ,kalõvitsõ kaalaräti. Tähendüs: Seo laulu aigu omma’ latsõ’ ts’auku saisnuva’, üts om sis varjulõ lännü’ undis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_L a m b a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga