2. TRIHVATAAR (Rg)

Rõugõ

Mäng, mängu kirjeldus

*

KON TALON MITU TARRÕ, vai jäl’ sängü’ ja kapitagodsõ’ nii omma’, et latsõ’ taadõ ja ala hinnäst är’ käkmä mahusõ’, sääl mängitäs “trihvatar’i” nii:

Kiäki lask sandikivi ehk lõmmukivi pääle põlvikula vai kummalõ maaha, pand mõlõmba’ käe’ silmi pääle ette, et mitte ei tohe’ nätä’, ja lugõ:

“Anga tango tilla too,
tsetter vaavõr viiver VOO;
Amm tamm rittes ramm,
viidi viidi hani-kamm
Uu tee vau vee preeeeee!”

Lask silmä’ vallalõ, kargas üles ja nakkas otsma. Lähämbäst inne, kavvõmbast perast. Joud kiäki käkjist inne “lõmmukivi” mano, sis lüü käega vasta kivvi ja ütles: “pree pree, tulõ’ ja loe’ viil kõrd!” A ku es saa’ kiäki inne tedä, sis om trihvatar otsan.

Tekst: E 47378 < Rõuge – J. Gutves (1910).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga