3. ANGO TANGO TILLA TOO (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ

Latsi vana’ mäng

*

Latsõ’ säädvä’ hindä rinda, nii mitu, ku näid om, ütstõõsõ ligi. Juhataja lugõ egäüte pääle käega näüdaten sääntsit sõnno, ekä sõnna rõhutõn:

“ANGO TANGO TILLA TOO,
tsetter vaavõr viiver voo
amm tamm rittes tamm
viidi viidi hani kamm
un dee van vee pree”

Kink pääle “pree” trehväs, tuu mant kargasõ’ kõik kavvõmbahe ja ei lasõ’ hinnäst täl kinni’ saia’. Kiä kinni’ saa, nakkas ummakõrda tõisi takan ajama. Loetas ka tõistviisi sõnnoga:

“Ingli tingli veega mängli
Iljas tuppõs serkas kambja
Keini mängi tsukõr loos
sullõ mullõ villa voos
tille tiba nallõ nabu.
kalagu mõtsa koogu päts.”

Loetas ka sääntside sõnnoga:

Ene teene tipõ tapõ
vessi padi vanna kukkõ
reina hüpsi märdi gipsi
matsida mutta veredä vette
tibu titti kana lukki
vana jakko kana kakko
kukõ mõtsa reino kits.”

Ku takanajaja är’ tüdines, väsünüs saa, lastas lähkühe kükikalla ja kutsutas tsia helüga:

“tsüts – tsüts – tsüts – hõis!”

Tekst: E 59489 < Rõuge – J. Gutves (1927).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga