4. AHTER VAHTER VILKIN VIKS (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ

Latsi vana’ mäng

*

Järgmädse’ sõna’ loetasõ’ rian saisvidõ latsi pääle, egäleütele üts sõna. Ku kõrd läbi, loetasõ’ vahtsõst kooni’ kõik sõna’ läbi. Kink pääle viimäne sõna trehväs, tuu nakkas tõisi kinni’ püüdmä. Püüdmise man tetäs tälle segämises kas kammits jalga vai pikk kepp käüssist läbi, et nii ruttu es joudnu’ tõist kinni’ võtta’, ku kõgõ virgõmba pääle trehväs. Sõna’, midä loetas, omma’ sääntse’:

“AHTER VAHTER VILKIN VIKS
apõt tapõt tärpen tiks
viitke inde vedru pilli
sanna saina samblõ lilli
kipõr kapõr kirivät kintsu
ma sai mõtsast musta mutsu
vinti vidä vingõrpuss,
kakku pakku kapsta huss!”

Tekst: E 59490 < Rõuge – J. Gutves (1927).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga