35. ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS (Rg)

Rõugõ

Latsilugõminõ

ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS
ütel no suurõlõ tsialõ:
“Oi läämi’ mõtsa tsungma,
ja tsungma ja toitma pääd!”
Tsiga tsungõ, silmä’ tsilgõ’,
orik künde, pää higusi.

Viis: ERA III 3, 217 (235) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1980).
Tekst: ERA II 26, 213 (3) < Rõuge khk, Tsooru v, Kõrgepalu k, Oina veski – Herbert Tampere < Liisa Purk (1930).

Sildid
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst