6. TERE’, TERE’, LAANÕLELL (Krl) (Lambamäng)

Karula

Susi ja lamba’

*

Ütte tarõnukka tõmmatas jutt, tuu om soe kodo, tõõnõ nukk om lamba laut. Vaihõpääl om mõts, kohe kar'us lamba’ süümä tuu – esi’ lätt kodo.

Äkki tulõ susi lambakarja ja vii voonakõsõ är’. Lamba’ hirmuga juuskva’ umma kodo, perän tulõva’ jäl’ mõtsa süüma, kost susi nää’ jäl’ är’ vii, ku viimäte kar’us tulõ, löüd – lamba’ kaonu’!

Nakkas sis otsma, ei lövvä’ kostki, peräkõrd joud soe kodo. Ütles sis:
„Tere’, tere’, laanõlell, kas sa mu lambit olõt nännü’?”
„Olõ-õi’,” ütles susi vaa näoga.
„A mis sääl takan kõsisõsõ’?” küsõs kar’us
„Kuiunu’ puulehekese’,” vastas susi.
„A sääl paistus ka midägi,” ütles kar’us.
„Nuu’ umma’ taivatähekese’,” vastas susi vaalt.

A kar’us usu-ui ja nakkas hõikama: „Ude, ude, udekõsõ’!” Minkpääle lamba’ määgmä nakkasõ’ ja kõik kar’usõ mano juuskva’.

Sis või jälki mängi.

RKM I 13, 545 < Urvaste v, Karula (Karula khk, Vana-Antslav, Kobela küla) – Anna Pärsimägi (1976).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga