2. KOS SA SEO PAA PANNIT? (Krl)

Karula

Paamäng (poolik)

*

Vastatsidõ katõkõisi loimi’:

KOS SA SEO PAA PANNIT?
Panni paa tulõlõ
vali vett veeretasa.
Karksi esi’ no kaema,
pada lahki paugati.

Võta’ pada kuast,
võta’ aidast,
võta’ angust,
võta’ peräkambrist!

Ait’uma, ait’uma, imäkene,
ää paa andija.

Anni’ paa paarilidsõ,
katõ-kolmõkandilidsõ.
Palli ilma puidõ, tõrvatsitõ,
ilma üüvlilastõta.

Edeotsa oll’ puudus raasakõnõ.

Koolin teimi’, loeti vastamiisi.

Tekst: RKM II 145, 102 (13) < Karula khk, Koorküla k/n, Lüllemäe, Otikese t – L. Briedis < Marie Korge, 75 a (1962).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga