1. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA (Urv)

Urvastõ

Paamäng

*

ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA!
Mul tulli’ võõra’ Võnnust,
taadõ hõimu Tarvandusta,
velle hõimu Villändistä,
esä hõimu Helmeʼestä.

Mul om muna keedemäde,
aniliha audõmadõ,
pardsiliha paistõmadõ,
herne’ helistämäde,
ua’ ulistamadõ,
läädsä’ läbi laskõmada.

Koes sa panni’ tuu paa,
mis ma sullõ iilä’ anni?

Panni paa ma tulõlõ,
veeri vette veeretasa,
vali vette vangutasa.

Kes sääl sõitõ teede müüde?
Miisi sõitõ teede müüde,
raha helgäs’ rattin.
Karksi miist ma kaema,
pada lahki paugati,
vits mõtsa vinati,
üle Koova kumati.

Võta’, võta’ pada!

Aituma, ämmäkeni
hää paa andamisõst!

Andi paa pangilitsõ,
katõ-kolmõkandilitsõ,
sisest siiru-liirulinõ,
päält kullakarvalinõ.

Kiit pada kibõʼõlõ,
vaari pada valusõlõ!
Kiit pall’a palu pääl,
lakõ laja teie pääl
ilma puidõ, tõrvassidõ,
ilma hüvide lastõdõ.

Tekst: H II 36, 214/5 (288) < Urvaste khk, (Karula), Vana-Antsla v – Gustav Seen < Eeva Koimets (1893).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga