1. SEO MU SINNIN SEEMENNAKÕR (Kan)

Kanepi

Nakrimäng

*

Seo mängo man istusõ’ tõõsõ’ maan ja üts käü ümbre ja laul. Nakrõkakkaja om vaest kavvõmban, ku laulja är’ lätt, sis tulõ ja võtt üte, kes nakrõs om istutõt, hinele, ja lätt är’. Nüüd tulõ laulja vai hoitja ja laul: nakõr kakat, naba jätet.

SEO MU SINNIN SEEMENNAKÕR,
seo mu kirriv keedinakõr,
seo mu valgõ vaarinakõr –
ei tohi’ varas varasta’,
ei kar’alats kaksada’.

Tiiras-tiiras, nakõr kakat,
nakõr kakat, naba jätet.

Tekst: H III 29, 683 (12) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga