1. LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ (Krl)

Karula

Sõglamäng

*

LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ!
Mis ma laina langukõnõ?
Sul suurõba suladsõ,
ülemeeligu minijä,
jätke’ sõgla’ saanikullõ,
vakakõsõ’ vaanikullõ.

Tsiga lahki sõglaperä,
varsakõnõ vakaperä,
latsõ’ länigu lahki’.

Võta’ kuast, võta’ koogust,
võta’ aidast, võta’ angust,
võta’ peräkambrõst!

Tekst: H II 36, 103/4 (115) < Urvaste (või Karula) khk, Vana-Antsla v – Gustav Seen < Else (Els) Müür, 59 a (1893).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga