1. TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ (Kan) (Lambamäng)

Kanepi

Lambamängu laul

*

TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ,
võta’ ärä’ äiä lammas,
äiä lammas, ämmä lammas!

Mina kaidsa memme karja,
mina oia memme uttõ.
Memm tiip mullõ uvvõ kuvvõ,
kalõvitsõ kaalaräti.

Tähendüs: Seo laulu aigu omma’ latsõ’ ts’auku saisnuva’, üts om sis varjulõ lännü’ undis ja üits om jäänü’ karjussõs. Karjus om sis laulnu’ sedä laulu ja kutsnu’ unti karja äiä ja ämmä lammast ärä’ viimä. Unt om sis ka tulnu’ ja võtnu’ äiä ja ämmä lamba ärä’, et karjus oitnu’ oma emä uttõ ja ei lasknu’ toda mitte ärä’ viiä’. Ku sis unt om kõvõmb ollu’ ja ärä’ saanu’ karjusõ memme utõ kah viiä’, sis om mäng otsan ollu’.

Tekst: H II 56, 955/6 (2) < Kanepi – Carl Lipping (1895).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga