Blogi arhiiv

2. KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’ (Krl/Plv) (Orja uni)

Karula/Põlva Härjad ootavad pühi. Millal orja kiidetakse. Orja uni KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’,kunas jõulu jõudanõssõ,saava’ sarvõ’ saisõma,moka’ morro maitsõma. Harva es neidä aigosida,pissut neida päivisida,kui neid orjo kiteti,palgaliisi pallõldi. Ori ess´ maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl,kui seo orsi liigahtu,kui seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

1. PEREMIIS´ MEHEKENE! (Krl) (Orja palk)

Karula Orja palk PEREMIIS´ MEHEKENE,ku sa ei massa’ orja ossa,orja ossa, vaesõ vaiva –tandsit sa taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’ kangli all,ütlet: „Orja’, tulgõ’, orja’,tulgõ, vaesõ’, võtkõ’ vaiva!“Orja’ sullõ vasta ütli’:„Ku sa es massa’ maa pääl –tandsit taivaalust müüdä,küünärpuu sul peuna,rõivarulli’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

3. PANTI MU PAGANAGA PAARI (Krl/Urv) (Kuri mees)

Karula/Urvastõ Kurjal mehel PANTI MU PAGANAGA PAARI,juhatõdi joodikulõ,saadi minnu saadanilõ.Kuul mul käve’ kuvvõ’ viina’,kuvvõ’ viina’, kuvvõ’ kruusi’.O’s ma sedä ette tiidnü’,ette tiidnü’, targa ollu’,et mu kur´alõ kositi,vihatsõlõ viina’ juudi’,et mu saadi saadanilõ –ollu’ ma kotun kuus´ suvvõ,viitünü’ viis´ ajastaiga.Kur´as panniContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

11. VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ (Krl/Urv) (Kaugele mehele. Kodus käimas)

Karula/Urvastõ Kodu käimas VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ,üle vete ütsi latsi.Hopõn iih hirnati,sõlõ tele’ teräti’,helmekõrra’ kõrati’.Esekene, hellekene,imekene, hellekene,tulõ’ iks vällä kaema.Imi tull´ vällä kaema,mõtõl´ päävä nõsõvat,mõtõl´ kuu tulõvat. –Seo iks kulla kodutütär,seo väiku väi’kene.Imä pand´ piimä piisümä,lihaleeme löügemä. Viis: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

20. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Urv/Krl) (Halvad kosjad)

Urvastõ/Karula Halva’ kosja’. Poisõst ei olõ’ puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu,anni’ minnu halvõmbilõ,panni’ minnu pall´akilõ.kas külän poissõ puudusvai vällän väümihi?Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,kui küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’. Muu’ neiu’, mu sõsarõ’,är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

19. ISTÕ MA SUU, ISTÕ MA SUU MÄTTÄLE (Krl) (Kosjahobu kaupleja)

Karula Kosjaobu kauplõja’ ISTÕ MA SUU, ISTÕ MA SUU MÄTTÄLE,rabasuu, rabasuu rampõlõ,naksi kulda, naksi kulda kodamõ,siidilangu, siidilangu segäme.Manu’ tull´ kats´, manu’ tull´ kats´ kaubamiist,teretilli, teretilli neitsikeist.Istõ ma suu, istõ suu mättile,rabasuu, rabasuu rampõlõ,naksi ma kulda, naksi kulda kodamõ,siidilangu, siidilangu segäme.Manu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

18. ILUTSÕGÕ’, NALL´ATÕGÕ’ (Krl) (Tore sõit. Talupojale)

Karula Noorõiä kitüs. Innembäne elu esäkotun. Torrõ sõit. Kägu.Neiu taht talupojalõ. Soldani naanõ ILUTSÕGÕ’, NALL´ATÕGÕ’umalõ noorõlõ iäle,terävele, tervehelle,nobõ’õlõ, nirgõhõllõ.Ega’ kiä ei anna’ tõista aigu,tõista aigu, tõista põlvõ.Tulõ õks aigu halvõmbi,tõnõ põli tõratsõmb,kolmas põli pall´u kurjemb.Illus om noorõl ilutsõllõ’,latsõpõlvõl lauliskõllõ’,kuri vanalContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11. – ÄRÄ TUNNUS TUU NEIO (Krl) (Karske neiu)

Karula * ÄRÄ’ TUNNUS TUU NEIU,kiä maka poissõ man –suu musta, käe’ musta’,tuu istus ikutarõn,laul ikulavva pääle.Ikupikri peon,ikulaasi lavva pääl,ikutuupi tooli pääl,ikukanni kandõlin.Arä’ tunnus tuu neiu,kiä poissa man ei maka’ –suu valgõ, käe’ valgõ’,tuu istus ilutarõn,laul ilulavva pääle,ilupikri peon,ilulaasi lavvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA (Krl)

Karula Nakrimäng * TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA,tinatsilõ teibeile,vasitsilõ vaibõilõ. Seo mu sinni seemennakõr,seo mu kirrev keedinakõr.Tohe-i varaski varastõ’,karjalatsõki kakatõ’. ”Peremiis, tere’!” – „Jummalnimme.””Mis sul sääl kasus?” – „Nakri.””Kas mullõ kah saa?” – „Kos sa tuu panni’, mis ma eelä’ andsõ?””Lätsi ojjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

42. KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ (Krl, Rp)

Karula/Räpinä Ostõt häälekene KAEGÕ’ NO, VELE’, HÄÄLESIDÄ,minetelge’ meelesidä,kas mi hääle’ häste läävä’,kurgu’ käävä’ kumõ’õhe! Meil om ostõt häälekene,kostõt kulla kurgukõnõ.Häälest ma anni häräpaari,Kurgust kulladu ubina. Laulkõ’ no iks, vel’o’ toda laulu,meä meil meelestä parõmbi!Laulkõ’ no iks lauda’ mäele,tantsigõ’ talli’ tasatsõlõ,sisseContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

17. UIKAMINÕ (Krl)

Karula Kar´a kodukutsminõ RKM II 307, 370 (13) < Karula khk, Mürgi k, Meeksi t – I. Rüütel < Jekaterina Karjus, 77 a (1973).

Sildid ,
Postitatud Lõunõq