1. PEREMIIS´ MEHEKENE! (Krl) (Orja palk)

Karula

Orja palk

PEREMIIS´ MEHEKENE,
ku sa ei massa’ orja ossa,
orja ossa, vaesõ vaiva –
tandsit sa taivaalust müüdä,
küünärpuu sul peuna,
rõivarulli’ kangli all,
ütlet: „Orja’, tulgõ’, orja’,
tulgõ, vaesõ’, võtkõ’ vaiva!“
Orja’ sullõ vasta ütli’:
„Ku sa es massa’ maa pääl –
tandsit taivaalust müüdä,
küünärpuu sul peuna,
rõivarulli’ kangli all –
piä’ sa nüüd uma peu pääl,
kanna’ sa umil kanglil.
Kül’ jummal´ mullõ mass,
taivas mullõ esi’ tasu:
kas so omane jo taren.“

Viis: EÜS VI 200 (29) < Karula khk – A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi (1909).
Tekst: H II 50, 774 (62) < Äksi khk, Saadjärve v < Karula – Paul Sepp (1984).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq