6. KURR-KARR , KOS SA KÄVE’? (Hrg)

Harglõ

Latsilugõminõ

*

KURR-KARR, KOS SA KÄVE’?
Nurr-närr nurmõn käve.
Mis sääl tetti?
Liha süüdi.
Kas sullõ ka anti?
Anti küll üts palakõnõ.
Kas sa mu kattõ poiga näit?
Näi küll.
Konnõs olli’?
Pendre all magasi’.
A ku sa vahest vällä sei’?
Is süü’, is süü’.
Riiru, Riiru, ärä’ puttu’ sa minnu,
ma ei putu’ sinnu!
Sul viisi poiga,
mul kuusi minijät(ä).

Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 66 e < Hargla khk, Mõniste v, Mõniste k – H. Tampere, S. Lätt < Emilie Kaldalu, 65 a (1957). Lit. E. Tampere.

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga