1. LÄTT LÄTT MINU ELU (Jõulumäng) (Krl)

Karula

Joululaul

LÄTT LÄTT, MINU ELU,
lätt lätt, minu õnnõ,
lätt lätt, minu armas armukõ.
Kos lätt, minu elu,
kos lätt, minu õnnõ,
kos lätt, minu armas armukõ?
Riiga lätt, minu elu,
Riiga lätt, minu õnnõ,
Riiga lätt, minu armas armukõ.
Mis lätt, minu elu,
mis lätt, minu õnnõ,
mis lätt, minu armas armukõ?
Mis Riiga, minu elu (jne)

Pruudi perrä, minu elu.

Mäng seo mano:

Tandsõ’ kats paari vastatsikku, tõõnõtõõsõlõ jalga laulu takti perrä pandõn. Kats kõrda läävä’ paari’ tõõnõtõõsõlõ lähämbähe ja kats kõrda kavvõmbahe. Tandsva’ mõlõma’ poolõ’, a laul üts puul. Ku üts puul om uma salmi är’ laulnu’, laul tõõnõ puul vasta.

[joonis]

Pruut kotun, minu elu jne.

Näütä’ vällä, minu elu jne.

Kohes läts’, minu elu,
kohes läts’, minu õnnis? –
Liina läts’, minu elu,
liina läts’, minu õnnis,
liina läts’, minu armas armukõ. –
Medä tuuma, minu elu,
meda tuuma, minu õnnis,
medä tuuma, minu armas armukõ? –
Rätti tuuma läts,’ minu elu,
rätti tuuma läts’, minu õnnis,
rätti tuuma läts’, minu armas armukõ. –
Rätt kotun, minu elu,
rätt kotun, minu õnnis,
rätt kotun, minu armas armukõ. –
Kohes läts’, minu elu,
kohes läts’, minu õnnis? –
Kleiti tuuma, minu elu,
kleiti tuuma, minu õnnis,
kleiti tuuma, minu armas armukõ.
Kleit kotun, minu elu,
kleit kotun, minu õnnis,
kleit kotun, minu armas armukõ; –
Liina läts’, minu elu,
liina läts’, minu õnnis,
liina läts’, minu armas armukõ. –
Medä tuuma, minu elu,
medä tuuma, minu õnnis,
Medä tuuma, minu armas armukõ? –
Põllõ tuuma, läts’ minu elu,
põllõ tuuma, läts’ minu õnnis,
põllõ tuuma, läts’ minu armas armukõ.
Põll’ kotun, minu elu,
põll’ kotun, minu õnnis,
põll’ kotun, minu armas armukõ. –
Kohes läts’, minu elu,
kohes läts’, minu õnnis,
kohes läts’, minu armas armukõ? –
Liina läts’, minu elu, jne.
Medä tuuma, minu elu? jne.
Kängi tuuma, läts’ minu elu jne.
Kängä’ kotun, minu elu jne.
Kohes läts’, minu elu jne.
Liina läts’, minu elu jne.
Medä tuuma, minu elu jne.
Sukkõ’ tuuma läts’, minu elu jne.
Suka’ kotun, minu elu jne.
Kohes läts’, minu elu jne.
Liina läts’, minu elu jne.
Medä tuuma, minu elu jne.
Sõlgõ tuuma, minu elu jne
Sõlg’ kotun, minu elu jne.
Kohes läts’, minu elu jne.
Liina läts’, minu elu jne.
Medä tuuma, minu elu jne.
Siidi tuuma läts’ minu elu jne.
Siid’ kotun, minu elu jne.
Kohes läts’, minu elu jne.
Liina läts’, minu elu jne.
Medä tuuma, minu elu jne.
Helmi tuuma läts’, minu elu jne.
Helme’ kotun, minu elu,
helme’ kotun, minu õnnis,
helme’ kotun, minu armas armukõnõ.

Viis ja tekst: EÜS VII 879 (29) & EÜS VII 1312/4 (104) < Karula khk, Vana-Antsla v, Peetri t – M. Pehka, R. Tamm < Els Koemets, 46 a (1910).

Postitatud Viisega laulumängoq