1a. Viisid (Hrg, Krl)

Sama laulu viisivariandid:

1 ERA III 7, 147 (27) < Karula khk ja v, Apja as – H. Tampere < Els Püss, 81 a (1935).

2 ERA III 7, 134 (12) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere  < Liis Peltser, 77 a (1935).

3 EÜS IV 214 (284) < Hargla khk  – J. Kalkun

4 SKS, Hermann 14 (24) < Hargla – M. Hermann (1895-1897).

Postitatud Viisega laulumängoq