1. LÄTT SIIMANI SEELI (Krl)

Karula

Siimanimäng

1

2

KOS LÄTT SIIMANI SEELI,
kos lätt perelilli herrä,
kos lätt tsilepuu nall’a?
Riiga lätt siimani seeli,
Riiga lätt perelilli herrä,
Riiga lätt tsilepuu nall’a.

Mis Riiga siimani seeli,
mis Riiga perelilli herrä,
mis Riiga tsilepuu nall’a?
Proua perrä siimani seeli,
proua perrä perelilli herrä,
proua perrä tsilepuu nall’a.
Proua kotun siimani seeli,
proua kotun perelilli herrä,
proua kotun tsilepuu nall’a.
Konnõs om siimani seeli,
konnõs om perelilli herrä,
konnõs om tsilepuu nall’a?
Härbänin siimani seeli,
härbänin perelilli herrä,
härbänin tsilepuu nall’a.

Mis tegi siimani seeli,
mis tegi perelilli herrä,
mis tegi tsilepuu nall’a?
Sukka koda siimani seeli,
sukka koda perelilli herrä,
sukka koda tsilepuu nall’a.
Mis sukka siimani seeli,
mis sukka perelilli herrä,
mis sukka tsilepuu nall’a?
Siidisukka siimani seeli,
siidisukka perelilli herrä,
siidisukka tsilepuu nall’a.
Näütä’ vällä siimani seeli,
näütä’ vällä perelilli herrä,
näütä’ vällä tsilepuu nall’a!
Ei näütä’ siimani seeli,
ei näütä’ perelilli herrä,
ei näütä’ tsilepuu nall’a.

Milles nii siimani seeli,
milles nii perelilli herrä,
milles nii tsilepuu nall’a.
Tandsi’ enne siimani seeli,
tandsi’ enne perelilli herrä,
tandsi’ enne tsilepuu nall’a!
Küll tands siimani seeli,
küll tands perelilli herrä,
küll tands tsilepuu nall’a.

Viis 1, viis 2: EÜS IX 1294 (80) & EÜS IX 1294 (nr tuhmunud) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Leenu Akkermann, 62 a (sünd Vana-Antslas) (1912).
Tekst: E 68269/70 (2) < Karula khk, Sangaste v, Korijärve k – V. Palvadre (Valga Tütarlaste
Gümnaasium) < Karl Palvadre, 79 a (1930).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq