Blogi arhiiv

18. SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN,jänes mõtsan, jala’ all,kahru karjan, kampson sälän,suurt särki sukugi. Tekst: H III 9, 709 (26) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

17. KUTSA HAUK’ KOPÕLIN (Urv) (Loomade häälitsemised)

Urvastõ Eläjide helü’ * KUTSA HAUK’ KOPÕLIN:„Luid saa ürrä’.“Märä mänge mäe pääl:„Pulma sõita’.“Lammas laudanõ määge:„Mõrsja särki.“ Tekst: H II 36, 200 (260) < Urvaste khk, Karula – Gustav Seen < mitu “roomakõistõ” naist (1893).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

16. SINGÕL VINGÕL NÕNAPRILL (Kan)

Kanepi Lugõminõ * SINGÕL VINGÕL NÕNAPRILLmeil oll’ koton krookutill,krookutill tekk’ pall’o nall’a,ai latsõ’ tarõst vällä. Tekst: E 56384 (7) < Kanepi khk, Kõlleste v – Ev. Grünberg < Anna Himalane, 62 a (1925).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

15. UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM (Urv)

Urvastõ Latsilugõminõ * UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM,vesper valla, kupõr koi,tits’ kits’, tibõna tits’,tammõ kriiska. Tekst: H III 9, 795 (7) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

14. ENTEL, TENTEL TRIKA TREI (Vst)

Vahtsõliina Latsilugõminõ * ENTEL, TENTEL TRIKA TREI,viibõr, vaabõr, kupõrkoi,Ints, tints tibula tamm kriisk. Tekst: ERA II 60, 573 (23) < Vastseliina khk, v, as – Vambola Erik, 10 a (Vastseliina as. algkool) (1933).

Postitatud Liisulugõmisõq

13. ÜKSIS TUKSIS TOOMÕ TILKU (Kan) (lisatud mängu kirjeldus)

Kanepi Mäng, lugõminõ * ÜKSIS, TUKSIS TOOMÕ TILKU,veeme kolku,sullõ olgu’ tille tipu,tille tipu, vällä näpu,kulaku leht. – Latsõ’ loiva’ seod tsõõrin saistõn, egä sõnaga ütte näüdäten; kink(kelle) pääle “kulaku leht” sattõ, tuu pidi midägi tegemä, miä inne oll’ är’ määrät.Continue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

12. ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA,viksi’ vaksi’, vainas kukku,sullõ olgu’ tille tibu,nall’a nabu,kooga mõtsa,kolaku leib. Tekst: H III 9, 795 (6) < Urvaste kh., Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

11. TÄITAPJA JA KOTINÕKLJA (Krl)

Karula Sõrmi nime’ * Sõrmi opati latsõlõ. TÄITAPJA, päss,Kotinõklja, edimäne sõrm,Pikk Piitre, tõõnõ,Nimetä Mats, kolmas,Väikene Ants, väiku sõrm. Tekst: RKM I 13, 518 < Karula – Anna Pärsimägi (1976).

Postitatud Liisulugõmisõq

10. MIS NIMI? (Kan)

Kanepi Lugõminõ * MIS NIMI? – Nipitiri.Mis väärnimi? – Väidse ots.Mis kolmas nimi? – Koira saba.Mis neläs nimi? – Nelliku nisa.Mis viies nimi? – Viksi Villem.Mis kuvvõs nimi? – Kuputil.Mis säitsmes nimi? – Karva Kõrvõkõnõ.Mis ütsäs nimi? – Hülbi Hansukõnõ.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

9. MIS ÜTS? EI MIDÄGI! (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * MIS ÜTS? – EI MIDÄGI!Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolmõ jalaga latsõ pudrupott.Mis neli? – Lehmäl neli nissa.Mis viis? – Mihel viis päkkä peon.Mis kuus? – Hopõn um kuuõ naalaga rauan.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

8. MIS ÜTS? (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * MIS ÜTS? – Üts ei olõ’ midägi.Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolm latsõ pudrupoti jalga.Mis neli? – Neli lehmä nissa.Mis viis? – Viis sõrmõ peon.Mis kuus? – Kuus hobõseravva mulku.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

7. IISPÄ IKÕTI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäävä’* IISPÄ IKÕTI,tõsõpä tõrõldi,kolmapä koira tapõti,neläpä nahka niluti,riidi riiht pesti,puulpä putru pombati,pühäpä püüdlit lasti. Tekst: H III 9, 904 (3) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (gümn. õpilane) (1888).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

6. IISPÄ – ERNET KÜLVETI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäivi tüü’ * IISPÄ – ERNET KÜLVETI,tõsõpa – tõugu tetti,kolmaba – kottõ koeti,nelläbä – joba niideti,riidi – riiht pesti,puulba – putru keedeti,pühäbä – kerkun käüti. Tekst: ERA II 2, 347 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

5. TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU (Krl)

Karula Latsõlõ laulti * TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU,hiidä’ ahju, võta’ vällä,tsiirudõ tsia liha,kapudõ kana liha.Hampsti! Pai, hampsti! Tekst: RKM II 394, 36 (12) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi (sünd 1887), (1976).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

4. TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI! (Kan)

Kanepi Latsilõ laul * TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI,luu’ pätsi, tuppa pätsi;tsiiri tsialihaga,kaari kanamunaga.Heidä’ ahjo, haara’ vällä,suvvõ lopst. Tekst: H II 45, 67 (2) < Kanepi khk – J. Väggi (1892).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

3. LUU’ PÄTSI! (Plv)

Põlva Lugõminõ * LUU’ PÄTSI,kuku pätsi,pai pätsi,panõ’ ahjo,võta’ vällä,anna’ mullõ ka amps!Pai, pai, pai! Inne lüvväs kässi kokko ja peräst tetäs pai. Tekst: RKM II 208, 140 (27) < Põlva khk, Eoste k, Ala t – Erna ja Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

2. ÄTT AI HÄRÄ JORRU (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÄTT AI HÄRÄ JORRU,nänn kastsõ karaskit,paa sisse, pangi sisse,kirevädse kipi sisse. Tekst: H III 9, 709 (25) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

1. TSÄKU, NÄKU (Rg)

Rõugõ Lugõmisõ mäng * Ütlejäl um kirvõs käehn, rago vasta puud ehk palki ja lugõ: „TSÄKU, NÄKU, täku, täku, täi ludi,kes ei usu’ tulkõ kaema, et siin um viistõist,“ ja lüü nii võimalikult ruttu lukõhn 15 tsälka puu sisse. Tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

_M ä n g u l i s e d__l u g e m i s e d_

Postitatud Liisulugõmisõq

_*_

Postitatud Liisulugõmisõq