8. MIS ÜTS? (Urv)

Urvastõ

Latsi lugõminõ

*

MIS ÜTS? – Üts ei olõ’ midägi.
Mis kats? – Kats silmä pään.
Mis kolm? – Kolm latsõ pudrupoti jalga.
Mis neli? – Neli lehmä nissa.
Mis viis? – Viis sõrmõ peon.
Mis kuus? – Kuus hobõseravva mulku.
Mis säidse? – Säidse taivasõgla tähte.
Mis katessa? – Katõssa riikõdarat.
Mis ütessä? – Ütessä inemise ihumulku.
Mis kümme? – Kümne pääle ei olõ’ lepingut tettü.

Tekst: ERA II 2, 363 (1) < Urvaste khk, Vastse-Antsla v – H. Tampere < Katri Konov, 78 a (1928).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq