Blogi arhiiv

8. MIS ÜTS? (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * MIS ÜTS? – Üts ei olõ’ midägi.Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolm latsõ pudrupoti jalga.Mis neli? – Neli lehmä nissa.Mis viis? – Viis sõrmõ peon.Mis kuus? – Kuus hobõseravva mulku.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

6. IISPÄ – ERNET KÜLVETI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäivi tüü’ * IISPÄ – ERNET KÜLVETI,tõsõpa – tõugu tetti,kolmaba – kottõ koeti,nelläbä – joba niideti,riidi – riiht pesti,puulba – putru keedeti,pühäbä – kerkun käüti. Tekst: ERA II 2, 347 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

14. MAARINNA KULDA (Urv)

Urvastõ Hälmise man MAARINNA KULDA, Maarinna kulda, peio helleruu,Siin ma pilgu püme’enni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu,siin ma hällü hämarenni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu,jala’ kinni’ kikka’õni, Maarinna kulda, Maarinna kulda, peio helleruu. Viis ja tekst: EÜS VIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

7. MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Anni’ hällüle MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ,hä-tee, hää-kaika,kaibat, kaunis kablakõnõ?Kiunub kiikõ kinda’aida,kaibab kabõl kannõlõida.Peig tekk´ hällü pikist puist,kaas tekk´ hällü kallist kablust,tekk´ ta iks vii veere pääle –tahtsõ nätä’ näiu verd,tahtsõ kaia’ kabu verd.Mina, Maie, maani’ tarka,mina, kabu, kondsõni’ kavval´,visksiContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Kevväi

2. TULGÕ’ MI ÄLLÜLE ÄLMÄ (Urv)

Urvastõ Ällü pääle kutsminõ TULGÕ’ MI ÄLLÜLE ÄLMÄ, ädee-hää-kaika,tulgõ’ mi kiigulõ kiikma, ädee-hää-kaika,toogõ’ kana, toogõ’ muna, ädee-hää-kaika,till´ukõisi tedremunnõ, ädee-hää-kaika. Viis ja tekst: ERA III 7, 154 (33) & ERA II 115, 187 (5) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – HerbertContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

5. MINGEQ MÜÜDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ (Hrg, Urv)

Hargla/Urvastõ Teretämäldäq müüdäminejäle MINGEq MŰŰDÄ, MÜRGÜTÜKÜQ,rai-ta-ridi, rai-ta-ridi,rai-ta-ridi-rai-ta-raa,tõrkõq müüdä, tõrvatüküq,ku es viisiq teretädäq,jummal´-appi andaq meil.Kuri teile kurgulakkõ,saadan teile süämets´ompu.Kuri teidä kiusakuq,Saadan aga saatkuq teidsak-sak-sak-sak Saksamaalõ. Terveq nurm´ laulnuq taad laulu iks nigu ütest suust. Es´ muguq tüütänüväq ja laulnuvaq, nigu ütestContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

8. LÄÄMIQ VÄLLÄ ILMA KAEMA (Urv)

Urvastõ Ilmaimmeq. Taivas tands´ LÄÄMIQ VÄLLÄ ILMA KAEMA,mis sääl ussõn ollõnõs?Taivas tandsõ, maa mürisi,pilveq leiväq pillakaari,kuu lei kulda rõngõliid. Viis: EÜS IX 1294 (79) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – A. O. Väisänen < Leenu Akermann, 62 a (1912). FonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok