7. MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ

Anni’ hällüle

MIS SA KIUNUT, KIIGUKÕNÕ,
hä-tee, hää-kaika,
kaibat, kaunis kablakõnõ?
Kiunub kiikõ kinda’aida,
kaibab kabõl kannõlõida.
Peig tekk´ hällü pikist puist,
kaas tekk´ hällü kallist kablust,
tekk´ ta iks vii veere pääle –
tahtsõ nätä’ näiu verd,
tahtsõ kaia’ kabu verd.
Mina, Maie, maani’ tarka,
mina, kabu, kondsõni’ kavval´,
visksi üle viie vii,
kuksi üle kuvvõ kao.
Kes tulõ, toogõ’ muna,
paar´ tükkü pardsimunnõ,
kats´ tükkü kanamunnõ!

Ällü’ tetti lihavõttõpühis.
Sis konagi Kõosaarõn vai Võsun oll´ jäl’ äll ülevän. Kiä sis tahtsõ, tuu läts´ jäl’ älmä. Tütrigu’ ja poisi’ ällevä’ nii, et äll´ käve iks mugu üle pää ja sõs ess´ mugu leivä’ laulu. Mul ei olõ’ tedä kõkkõ iks inäp meelen.
Sõs nailõ ällütegijile tuudi jäl’ iks sõira, anti mõni muna, paar´ kindit vai üts´kõik midä kiäki ess´ iks andsõ. Ku es anna’, ega tuust kah iks midägi es olõ’.

Viis: EÜS IX 1301 (107) < Karula khk (Urvaste khk) Vana-Antsla v – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Leenu Akermann, 65 a (sünd Vana-Antslas) (1912/13).
Tekst: RKM II 29, 44/5 (37) <Urvaste khk ja v, Keema talu – E. Siil < Leena Jeret (1848 – 1945), (1949 < 1942) & RKM II 225, 362 (11) < Karula khk, Vana-Antsla v, Patupera k, Savi t (Valga raj, Kaagjärve k/n., Patuperä k, Savi t) – E. Tampere < Olga Antsov, 70 a (1967) & H III 30, 879/80 < Karula – J. Sööt (1902).

Sildid , ,
Postitatud Kevväi