9. MIS ÜTS? EI MIDÄGI! (Hrg)

Harglõ

Latsilugõminõ

*

MIS ÜTS? – EI MIDÄGI!
Mis kats? – Kats silmä pään.
Mis kolm? – Kolmõ jalaga latsõ pudrupott.
Mis neli? – Lehmäl neli nissa.
Mis viis? – Mihel viis päkkä peon.
Mis kuus? – Hopõn um kuuõ naalaga rauan.
Mis säidse? – Säidse tähte taivasõglan.
Mis katõsa? – Katsa häräga haku veeti.
Mis ütesä? – Rebäse’ reke tekki’.
Mis kümme? – Kassi’ kangast kotti’.
Mis ütstõiskümmend? – Hiire’ lõiki’ lõpendiid.
Mis katstõiskümmend? – Katstõiskümme sõnumit sa piät tuuma.

Tekst: ERA II 132, 68 (35) < Hargla khk – I. Trusman < Hipp Reisberg (1936).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq