7. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ

Mõrsja koolõtaminõ. Leinämäng. Joulumäng

Koolõtaminõ. Seeni’ sais mõrsja, kooni’ peig är’ koolõs; peio surma man lask mõrsja maaha (esä tukila põrmandulõ). (joonis)

KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,
joba su esä kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su imä kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su sõsar kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su veli kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su lellä kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su lellänaanõ kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su unu kuuli.
Koolõ’ kurba mõrsijas,
joba su peenü peio kuuli.

Heränemine. Peio ülesnõsõmisõ man nõsõs mõrsja vahtsõst üles.

TÕSÕ’, RÕÕMU MÕRSIJAS,
joba su esä eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su imä eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su veli eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su sõsar eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su lellä eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su lellänaanõ eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su unu eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su ununaanõ eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su tädi eläs.
Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,
joba su peigmiis eläs.

Hüppämine. Mõrsja tands kõiki meeste- ja naistõrahvidõga järgemüüdä tsõõri seen läbi. Tands nakkas III jao algusõn.

HÜPPÄ’, NUKU, KARGA’, NUKU,
tii’ minu jala’ teräväs,
nurmõnuku linnukõnõ.
Mia meelest mesitsemb,
mia kaalast kallimb,
toolõ üskä hüppä,
toolõ kaala karga –
Saal’a meelest mesitsemb,
Saal’a kaalast kallimb,
Saal’a üskä hüppa,
Saal’a kaala karga.
Riisu Saal’a rinnatsimi,
kaku Saal’a kaalatsimi.

Laulda’ mõrsja rõivilõpandmist. Egä as’a laulmisõ man kohendas mõrsja tuud asja, jalakängmise man lüü jalga vasta maad.

(Märkus: Elstre Maali om mõrsja nimi)

Kängi’ kängi’ jalga,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Joba aja’ sukkõ,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Panõ’ panõ’ kängi,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Aja’ aja’ hamõt,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Köüdä’ köüdä’ vüüd,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Aja’ aja’ pruntsi,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Aja’ aja’ särki,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Panõ’ panõ’ rätti,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.
Aja’ aja’ kinda’,
Elstre Maali,
Elstre käüvä’,
joba tulõ peig.

Viis ja tekst: EÜS VII 877/8 (22) & EÜS VII 1296/1302 (98) < Karula khk, Vana-Antsla v, Ähijärve k, Sibula t – R. Tamm, M. Pehka < Mari Leinos (Leinus), 75 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq