3. ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ (Krl)

Karula

Karjus tulõ kodu

ÕDANG TULÕ, ÕNNI TULÕ,
ommuk tulõ, ooli tulõ.
Ooli tulõ obõsist,
ooli obõsõpoisõst.
Kahju tulõ karjussist,
kahju karjarõivist.
“Kuulõq, kulla koduemä,
meeli mõistaq, majamemme:
kas ma karja kodu aja,
kas ma kirja kodu keerä?
Kas om valmis vas´kajoogiq,
avvutõduq lehmiainaq?
Ku ei olõq valmis vas´kajoogiq,
avvutõduq lehmiainaq –
sis keerä karja kavvõlõ,
kirja keerä muilõ mailõ.
Suhuq ma jätä suurõq lehmäq,
mõtsa sisse mõisa lehmäq.”
Emä tull´ karja otsimaie,
kirja perän keerämäie –
peiu täl võetu piimämuru,
kanglilõ karjamalgaq.
Emäl oll´ valmis vas´kajoogiq,
avvutõduq lehmiainaq.
Emä oodi, osa peon,
esä kaiõ, kala käen. –
Pand´ paa tä tulõlõ,
kukas´ koogu kua arja.
“Peesüq, peesüq, pudrukõnõ,
leügüq, lihaleemekene!
Joba tulõ tütäreni,
joba astus armõ’õni.”

Viis: EÜS IX 1280 (28) < Karula khk, Vana-Antsla v – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Ann Kolatsk, 77 a (sünd Lutsa (Ludsa) talus) (1912/13).
Tekst: H II 24, 428/30 (210) < Karula khk – P. Einer (kooliõp), J. Einer (stud) < Sohvi Ahmann (1887).

Sildid ,
Postitatud Õdak