1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula

Hobõsõotsja. Joululaul

OLLALÕ, OLLALÕ!
„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”
„Määnes olli ti hobõnõ?”
„Linalehte, laugiotsa.
Kas näi’ liina minevät,
Valga poolõ vaovat?”
„Es näe’ liina minevät,
Valga poolõ vaovat.
Otkõ’ ti külä orassilõ,
tandskõ’ külä tatrikilõ!”
„Mii’ iks otsõ orassilõ,
mii’ tandsõ tatrikilõ.”
„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,
ei olõ’ kaara’ teil kanitu’!”
„Meil iks om jo rokka ruvõn,
meil kaara’ jo kanitu’.”
„A ku ti no hiiti’ hirrõ’ ette,
vai ti pandi’ palgi’ ette?”
„Õs mi no hiidä’ hirsi ette,
õs panõ’ palkõ ette!”

Hopõn saias kätte:

„Hirnu’, hirnu’, mi hingistä!”

Viis: EÜS VI 203 (48) < Karula khk – A. Kiiss (1909).
Tekst: H II 36, 193/4 (251) < Urvaste khk, Karula v – Gustav Seen < mitu „roomakõistõ” naist (1893).

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq