3. PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ! (Krl)

Karula

Ritkuvõtmisõ laul

PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ!
Lüü’ obõst, oia’ innäst,
tuu’ pütt kulda,
tuu’ pütt suula,
kats püttü kaupa,
latsilõ saia,
noorilõ nuia,
vanulõ tubakut!

Ku nakati kaksama:

Seo om sinnin seemenakõr,
seo om kirriv keedinakõr,
Tohi-i varas jo varastõ’,
karjalatsi kaksadõ’!
Teiras-teiras,
nakõr kaksat – naba jätet.

Viis ja tekst: ERA III 7, 143 (23) & ERA II 115, 178/9 (5) < Karula ja v, Apja as – H. Tampere < Els Püss, 81 a (1935). Fon 445-c.

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq